Οι ασκήσεις είναι αρχεία Notebook, χρειάζεστε το λογισμικό Notebook, των Smardboard, για να τρέξουν.
Ενέργεια - Φυσική ΣΤ'
Πηγές ενέργειας - Φυσική ΣΤ
Ευχαριστούμε για την άσκηση αυτή το συνάδελφο
κ. Γιώργο Παχίδη
Αξιόλογη σελίδα με διαδραστικό υλικό: i-pinakas του Γ. Παχίδη