ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Διευθυντής: Χαράλαμπος Μπουντουρίδης
Α Απόστολος Ζαπάρας  
Β Γεώργιος Σιτζίμης  
Γ Δάφνη Στάγκου  
Δ Αστέριος Σταμπουλής  
Ε Βαΐα Τσιώνη  
ΣΤ Σταυρούλα Τρέντσιου  
ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ζωή Πεταλωτή  
Αγγλικών Κωνσταντινιά Καλαϊτζή
ΠΕ 11 Περικλής Σιδηρόπουλος
Γαλλικών --------------------
Γερμανικών Νεκταρία Τζιώρα
Τμ. Ένταξης Λάζαρος Τζαμπάζης  
Τεχνικών --------------------
Τμ, Ένισχ Διδ/λίας Πολυξένη Χαραλαμπόγλου